Hakkında


Yazmak üzerine çıkılan yolda, filozofun söylediği gibi “dilimin sınırları, dünyamın sınırlarıdır” hakikatiyle; sınırları zorlayarak, anlatılmak isteneni anlayan ile anlatıcı arasında anlam zorlaması yaşanmadan ifade edebilmek. Bu en nihayetinde devasa bir varoluşsal sancı değil de nedir? Günümüz sömürge sisteminde insan ve insan ilişkisinin iğretici boyutlara ulaşmış nesnelliğine, öznelliğin şiddetli darbesini indirmek adına sözcüklerin saldırısıdır ve sancısıdır.