VAROLUŞSAL BUNALIM EPİSODE 1


Hiç bitmeyecek insanın kendini tamamladığını “sandığı” ötekini araması. Oysa tamamlanmak sadece ölümle gerçekleşir. Bilmem ama varoluşçu anlamda bakarsak doğarak eksildik ölerek tamamlandık. Belki de hakikat sadece bu. İdealize etmeye bir kusursuzu aramaya öte alemleri düşünmeye hiç gerek yoktur. Hepimiz en nihayetinde düş dünyamızın dışıyız bana kalırsa….


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir